موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم گیل  نماینده پلیس پیشگیری فراجا در راستای واگذاری تجهیزات دفاع شخصی (افشانه ، شوکر و... ) در استان گیلان می باشد  

فرم ثبت شکایات

پس از ثبت شکایت ، کد رهگیری دریافت خواهید نمود که با استفاده از آن می توانید پیام خود را پیگیری نمایید.