موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم گیل  نماینده پلیس پیشگیری فراجا در راستای واگذاری تجهیزات دفاع شخصی (افشانه ، شوکر و... ) در استان گیلان می باشد  

ویرایش فرم ثبت نام

جهت ویرایش فرم ثبت نام لطفا شماره ملی و شماره شناسنامه خود را وارد نمایید.

توجه نمایید تنها فرم هایی که در وضعیت ثبت موقت می باشند قابل ویرایش هستند.