موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم گیل  نماینده پلیس پیشگیری فراجا در راستای واگذاری تجهیزات دفاع شخصی (افشانه ، شوکر و... ) در استان گیلان می باشد  

مدارک مورد نیاز

۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 2588

1- تقاضا نامه 
2- کپی شناسنامه 
3- کپی کارت ملی 
4- کپی کارت پایان خدمت 
5- مجوز فعالیت 
6- دوفطعه عکس (4*3) بازمینه روشن 
7- تعهدنامه 
8- گواهی عدم سوءپیشینه 
9- گواهی عدم اعتیاد 
10- گواهی سلامت جسم وروان