موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم گیل  نماینده پلیس پیشگیری فراجا در راستای واگذاری تجهیزات دفاع شخصی (افشانه ، شوکر و... ) در استان گیلان می باشد  

محور های فعالیت

۲۵ مرداد ۱۳۹۵ 3700

برقراری امنیت از طریق
 بکارگیری مامورین انتظامی تسلیح شده  در ساعت استراحت
بکار گیری نگهبانان حفاظتی و مراقبتی تجهیز شده به تجهیزات دفاع شخصی
نصب دوربین های مدار بسته
مشاوره و هرگونه خدمات حفاظتی و مراقبتی و امنیتی