موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم گیل  نماینده پلیس پیشگیری فراجا در راستای واگذاری تجهیزات دفاع شخصی (افشانه ، شوکر و... ) در استان گیلان می باشد  

ثبت نام

لطفا اطلاعات خود را با دقت در باکس های مربوطه وارد نمایید

در طول تکمیل فرم به پیام های هشدار که به صورت قرمز رنگ روی صفحه ظاهر می شود توجه فرمایید

تکمیل نمودن بخش های سوابق کاری ، مشخصات افراد خانواده و مشخصات معرف اجباری می باشد

حداکثر حجم مجاز هر یک از فایل های ضمیمه 300 کیلوبایت می باشد

در صورتی که اطلاعات شما کامل نمی باشد و مایل هستید بعدا آن را تکمیل نمایید حتما فرم را "ثبت موقت" نمایید و در غیر اینصورت "ثبت نهایی" نمایید و کد رهگیری دریافت کنید

مشخصات فردی
 
/ /
وضعیت جسمانی
وضعیت نظام وظیفه
وضعیت تحصیلی
/ /
وضعیت شغلی
سوابق کاری و خدمتی
ردیف سمت / مسئولیت محل کار / خدمت تاریخ شروع مدت خدمت علت ترک کار/ خدمت
1  
2  
3  
4  
مشخصات افراد خانواده
نسبت نام نام خانوادگی سن شغل/محل خدمت مدرک تحصیلی آدرس تلفن تماس
مشخصات معرف یا فردی که شما را تایید مینمایند
نام نام خانوادگی شغل/محل خدمت مدرک تحصیلی آدرس تلفن تماس
دوره های آموزشی نظامی ، انتظامی (عمومی و تخصصی) و ورزشی
ردیف نام و سطح دوره محل برگزاری برگزار کننده تاریخ شروع مدت (روز / ماه) توضیحات
1  
2  
3  
مهارت های خاص
ردیف عنوان سطح تسلط
1
2
3
نحوه برقراری تماس
 
لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید
در صورت استخدام، تعهداتی از قبیل داشتن ضامن معتبر و سپردن تعهدات حقوقی همچون سفته الزامیست ، نظر خود را اعلام نمایید؟
حداقل و حداکثر حقوق درخواستی شما چقدر است؟
ساعت کاری پیشنهادی خود را ذکر نمایید؟
در صورت ضرورت ، قادر به انجام کار در شیفت و یا کار در ایام تعطیل و خدمت بیش از زمان مقرر می باشید؟ (صراحتا توضیح دهید)
چنانچه بنا به دلایلی در پرداخت حقوق به شما چند ماه تاخیر افتد عکس العمل شما چه خواهد بود؟
با عنایت به آگاهی لازم در مورد حوزه فعالیت موسسه، مکان اشتغال پیشنهادی خود را بیان نمایید؟
فایل های ضمیمه
تصویر پرسنلی :
 
تصویر صفحه اول شناسنامه :
 
تصویر روی کارت ملی :
 
تصویر پشت کارت ملی :
 
تصویر آخرین مدرک تحصیلی :
 
تصویر کارت پایان خدمت :
تایید و ارسال