موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم گیل  نماینده پلیس پیشگیری فراجا در راستای واگذاری تجهیزات دفاع شخصی (افشانه ، شوکر و... ) در استان گیلان می باشد  

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام نگهبان محله

۴ مهر ۱۳۹۵ 2750

1- کپی تمام صفحات شناسنامه 

سه سری

2- کپی کارت ملی

سه سری

3- کپی کارت پایان خدمت

سه سری

4- کپی آخرین مدرک تحصیلی

سه سری

5- عکس 4*3 با زمینه روشن

پنج قطعه
(مدارک مورد نیازبعد از اشتغال به کار)

1- مبلغ 10000 تومان بابت تشکیل پرونده

2- سفته به مبلغ پنجاه میلیون ریال که به امضا دو نفر ضامن معتبر رسیده باشد.

3- گواهی سوءپیشینه ، عدم اعتیاد، گواهی تائیدیه سلامت روانی و جسمی