موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم گیل  نماینده پلیس پیشگیری فراجا در راستای واگذاری تجهیزات دفاع شخصی (افشانه ، شوکر و... ) در استان گیلان می باشد  

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام نگهبان محله

۱۵ شهریور ۱۳۹۵ 3552

​مدارک  ثبت نام نگهبان  محله   1- کپی تمام صفحات شناسنامه  سه سری

2- کپی کارت ملی سه سری

3- کپی کارت پایان خدمت سه سری

4- کپی آخرین مدرک تحصیلی سه سری

5- عکس 4*3 با زمینه روشن پنج قطعه


(مدارک مورد نیازبعد از اشتغال به کار)


1- مبلغ 10000 تومان بابت تشکیل پرونده

2- سفته به مبلغ پنجاه میلیون ریال که به امضا دو نفر ضامن معتبر رسیده باشد.
3- گواهی سوءپیشینه ، عدم اعتیاد، گواهی تائیدیه سلامت روانی و جسمی