موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم گیل  نماینده پلیس پیشگیری فراجا در راستای واگذاری تجهیزات دفاع شخصی (افشانه ، شوکر و... ) در استان گیلان می باشد  

شر ایط عمومی

۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 2349

1- داشتن صلاحیت عمومی
2- داشتن حداقل سن 18 سال
3- وجود تهدیدات جانی و مالی
4- مشاغلی که در معرض تهدید می باشند
5- داشتن سلامت جسمی ، روحی و روانی
6- توانایی به کارگیری و استفاده از تجهیزات در مواقع لزوم
7- نداشتن سوء پیشینه کیفری
8- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نا هنجاری های اجتماعی یا استعلام از طریق پلیس امنیت