موسسه حفاظتی و مراقبتی مجریان نظم گیل  نماینده پلیس پیشگیری فراجا در راستای واگذاری تجهیزات دفاع شخصی (افشانه ، شوکر و... ) در استان گیلان می باشد  

مصادیق تخلفات

۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 2351

1- هرگونه استفاده از تجهیزات خارج از مقررات تعیین شده
2- واگذاری تجهیزات به غیر
 3- حمل و استفاده از تجهیزات در هواپیما یا اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده
4- استفاده از تجهیزات باید مطابق با دفاع مشروع باشد(ماده 61 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن )
5- نمایش تجهیزات و قدرت نمایی در انظار عمومی
6- عدم گزارش فقدان یا سرقت تجهیزات حداکثر 48 ساعت به مراکز صدور مجوز
7- عدم تمدید کارت مجوز حمل تجهیزات پس از انقضا مدت اعتبار آن
8- به کارگیری تجهیزات در محل ها و مشاغل غیر مرتبط
9- عدم ارائه گزارش به موقع توسط دارندگان افشانه پس از استفاده از آن به دوایر انتظام و مراکز صدور مجوز
10- فقدان تجهیزات
11- محکومین به سوء استفاده از اقلام  تجهیزات با آراء قطعی مراجع قضایی